Nieuw account maken

Nieuw account maken

Jun 28, 2021Jurre Geurtsen

Dutch

Wij hebben een nieuwe website! Als u een account had op onze oude website kunt u gemakkelijk het account weer activeren.

Stap 1. Ga naar het account portaal en klik op wachtwoord vergeten.

Stap 2. Voer uw email adress in en ga naar uw mail en klik op de link.

Stap 3. Stel een nieuw wachtwoord in en pas uw persoonsgegevens aan waar nodig.

Alle bestellingen die nog open staan worden geleverd volgens afspraak.

heeft u nou vragen over uw oude orders of account? Mail dan naar info@floratuin.com

Ook hebben wij rechts onder in de website directe chat, hiermee kunnen wij meteen uw vragen beantwoorden.

English

We have a new website! If you had an account on our old website, you can easily reactivate the account.

Step 1. Go to the account portal and click on forgot password.

Step 2. Enter your email address and go to your email and click on the link.

Step 3. Set a new password and adjust your personal data where necessary. All orders that are still open will be delivered as agreed.

Do you have questions about your old orders or account? Mail to info@floratuin.com

We also have direct chat at the bottom right of the website, with which we can immediately answer your questions.

Deutsche

Wir haben eine neue Webseite! Wenn Sie ein Konto auf unserer alten Website hatten, können Sie das Konto problemlos reaktivieren.

Schritt 1. Gehen Sie zum Kontoportal und klicken Sie auf Passwort vergessen. Schritt 2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, gehen Sie zu Ihrer E-Mail und klicken Sie auf den Link.

Schritt 3. Legen Sie ein neues Passwort fest und passen Sie gegebenenfalls Ihre persönlichen Daten an.

Alle noch offenen Bestellungen werden wie vereinbart geliefert. Sie haben Fragen zu Ihren alten Bestellungen oder Ihrem Konto? Mail an info@floratuin.com

Wir haben auch unten rechts auf der Website einen direkten Chat, mit dem wir Ihre Fragen sofort beantworten können.  

 

More articles