Shipping policy

Alle prijzen zijn inclusief verpakkingskosten.

Wij leveren uitsluitend bollen van een grootte die een optimale bloei garanderen. Als een artikel is uitverkocht, geldt het overige door U bestelde als zijnde de definitieve bestelling.

Wij versturen Uw pakket in de planttijd, zodat U meteen na ontvangst kunt planten. Betaling geschiedt kontant of per bank uiterlijk binnen 2 weken na bestelling tgv. Rek.nr. 6139.75.332, IBAN NL71ABNA0613975332, BIC-code ABNANL2A tnv. Floratuin Julianadorp.

Reclames omtrent kwaliteit en grootte van het geleverde dient schriftelijk te geschieden binnen  8 dagen na ontvangst van de goederen. Schadevergoeding door foutieve en of kwalitatief niet goede leveringen zal nimmer het bedrag van het geleverde te boven gaan. Levering vindt pas na betaling plaats. Alle geschillen voortvloeiende uit onze leveranties, dan wel voortvloeiende uit de toepasselijkheid van onze leveringsvoorwaarden, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Haarlem. Op alle leveranties is het Nederlandse recht van toepassing.